1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logowanie

Każdy z klientów otrzymuje indywidualną nazwę i hasło, które pozwalają zalogować się na naszej stronie. Dzięki temu możliwy jest dostęp do Strefy klienta.

Systemy jakości

System BRC

System GMP+ Standard B.1

System GMP+ Standard B.2

System GMP+ Standard B.3

System GMP+ Standard B.4

System HACCP

System IFS

System ISO 22000

System ISO 9001

 

- wymagania

- wdrażanie

- szkolenia

Strefa klientaby być na bieżąco

Każdy z naszych klientów otrzymuje stały dostęp do Strefy klienta.

To ciągle aktualizowany zbiór dokumentów.

Szkoleniabo warto poznawać

W ramach naszych usług oferujemy szkolenia dotyczące systemów jakości.

Mogą one odbywać się w siedzibie klienta bądź w formie e-learningu.

Outsourcingna prawdę warto

Zdecyduj się na zlecenie nam usługi nadzorowania systemu.

W ramach umowy zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy.

System ISO 9001 - wymagania

 

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która chce wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta (według ISO 9001 wyrobem jest także usługa).

Międzynarodowa norma ISO 9001 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania jakością. Zastosowane normatywne podejście do tematyki jakości niesie w sobie równocześnie cechę uniwersalności, co wynika z definicji jakości, które związane jest z systemem zarządzania każdą organizacją, więc nie koncentruje się na wybranej branży.

ISO 9001:2008, "System Zarządzania Jakością – Wymagania" jest czwartą wersją standardu opublikowanego po raz pierwszy w 1987 r., który stał się międzynarodowym wzorcem służącym zapewnieniu możliwości spełnienia wymagań jakościowych.

Kiedy jakieś wymaganie normy nie może zostać spełnione z uwagi na charakter firmy, mogą one zostać wyłączone z zakresu stosowania normy.

System zarządzania jakością zbudowany jest o koncepcję „ciągłego doskonalenia”, czyli to powtarzające się działanie mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań.

W ISO 9001:2000 położono nacisk na ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności procesów. Utrzymanie i ciągłe doskonalenie zdolności procesu można osiągnąć przez zastosowanie koncepcji PDCA (Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj), inaczej nazywanej „pętlą jakości” bądź kołem Deminga od nazwiska twórcy koncepcji.

Jeżeli jesteś zainteresowany poznaniem normy zapraszam na kup normę lub skontaktuj się ze mną.

Kliencipełna lista na stronie o naszym doświadczeniu

BRC GLOBAL STANDARDFor Food Safety

IFSInternational Food Standard

HACCP

ISO 9001