1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Logowanie

Każdy z klientów otrzymuje indywidualną nazwę i hasło, które pozwalają zalogować się na naszej stronie. Dzięki temu możliwy jest dostęp do Strefy klienta.

Systemy jakości

System BRC

System GMP+ Standard B.1

System GMP+ Standard B.2

System GMP+ Standard B.3

System GMP+ Standard B.4

System HACCP

System IFS

System ISO 22000

System ISO 9001

 

- wymagania

- wdrażanie

- szkolenia

Strefa klientaby być na bieżąco

Każdy z naszych klientów otrzymuje stały dostęp do Strefy klienta.

To ciągle aktualizowany zbiór dokumentów.

Szkoleniabo warto poznawać

W ramach naszych usług oferujemy szkolenia dotyczące systemów jakości.

Mogą one odbywać się w siedzibie klienta bądź w formie e-learningu.

Outsourcingna prawdę warto

Zdecyduj się na zlecenie nam usługi nadzorowania systemu.

W ramach umowy zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy.

System HACCP (w oparciu o Codex Alimentarius) - wymagania

 

HACCP - jest to system kontroli, który pomaga identyfikować problemy związane z jakością zdrowotną produktu podczas jego wytwarzania oraz opanować te, które stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumenta.

Co to jest HACCP?

 • Efektywny system sterowania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • Logicznie zbudowany system zapobiegawczy
 • System gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne żywności poprzez identyfikację i opanowanie zagrożeń

Historia

 • HACCP został stworzony w latach 60-tych w USA na zlecenie NASA
 • Celem było uzyskanie żywności o gwarantowanej jakości zdrowotnej dla astronautów

Dlaczego stosujemy system HACCP?

 • Nastąpił wzrost znaczenia zagadnień związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • Nacisk konsumentów
 • Wymagania ustawodawcze

Etapy:

 1. Powołanie Zespołu d/s HACCP
 2. Stworzenie opisu produktów
 3. Określenie przeznaczenia konsumenckiego
 4. Utworzenie schematu technologicznego
 5. Weryfikacja schematu technologicznego na linii
 6. Identyfikacja i analiza zagrożeń - Zasada 1
 7. Określenie krytycznych punktów kontroli CCP - Zasada 2
 8. Ustalenie granic krytycznych dla każdego zidentyfikowanego CCP - Zasada 3
 9. Ustalenie sposobu monitorowania CCP - Zasada 4
 10. Ustalenie działań korygujących - Zasada 5
 11. Opracowanie procedur weryfikacji - Zasada 6
 12. Opracowanie pełnej dokumentacji - Zasada 7

Kliencipełna lista na stronie o naszym doświadczeniu

BRC GLOBAL STANDARDFor Food Safety

IFSInternational Food Standard

HACCP

ISO 9001