1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logowanie

Każdy z klientów otrzymuje indywidualną nazwę i hasło, które pozwalają zalogować się na naszej stronie. Dzięki temu możliwy jest dostęp do Strefy klienta.

Systemy jakości

System BRC

System GMP+ Standard B.1

System GMP+ Standard B.2

System GMP+ Standard B.3

System GMP+ Standard B.4

System HACCP

System IFS

System ISO 22000

System ISO 9001

 

- wymagania

- wdrażanie

- szkolenia

Strefa klientaby być na bieżąco

Każdy z naszych klientów otrzymuje stały dostęp do Strefy klienta.

To ciągle aktualizowany zbiór dokumentów.

Szkoleniabo warto poznawać

W ramach naszych usług oferujemy szkolenia dotyczące systemów jakości.

Mogą one odbywać się w siedzibie klienta bądź w formie e-learningu.

Outsourcingna prawdę warto

Zdecyduj się na zlecenie nam usługi nadzorowania systemu.

W ramach umowy zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy.

System GMP+ Standard B.3 Handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz - opis

 

GMP+jest systemem stawiającym wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa pasz.

Standardy GMP+ dedykowane są dla firm, które pragną nawiązać współpracę z firmami paszowymi na całym świecie.

System GMP+  jest:

  • zgodny z międzynarodowymi wymaganiami prawnymi, m.in. z rozporządzeniem 183/2005, które zawiera ogólne przepisy o higienie pasz oraz zapewnieniu możliwości jej identyfikacji na wszystkich etapach produkcji;
  • zawiera HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli).

Standardy GMP+ bazują na powszechnie już znanych i stosowanych dobrych praktykach GMP/GHP oraz są dostosowane do struktury międzynarodowych norm ISO 9001 (system zarządzania jakością) i ISO 22000 (system zarządzania bezpieczeństwem żywności).

Posiadanie certyfikatu GMP+ bądź jego ekwiwalentu jest warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania firmy jako dostawcy i sprzedaży swoich produktów na rynku Unii Europejskiej.

Standard GMP+ B3 zawiera wymogi dla systemu bezpieczeństwa pasz w zakresie zapewnienia jakości w następujących obszarach:

  1. Handel paszami. Obejmuje to handel wszystkimi rodzajami pasz od handlu międzynarodowego materiałami paszowymi aż po handel paszami nieprzetworzonymi/surowcami paszowymi i produktami do bezpośredniego skarmiania (zwykle dostarczanymi dla rolników hodujących żywy inwentarz).
  2. Magazynowanie i przewóz. W ramach tego obszaru można uzyskać certyfikat na działania, które zwykle prowadzone są przez firmę zajmującą się magazynowaniem i przewozem. Działania te obejmują, z jednej strony, podstawowe funkcje, takie jak przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie, wentylacja, dostawa. Konkretnie sprecyzowane wymogi dotyczące wymienionych etapów zawarte są w oddzielnych punktach.
  3. Certyfikacja transportu może mieć miejsce tylko w odniesieniu do produktów własnych.

Chcesz przeczytać wymagania zajrzyj na http://www2.gmpplus.org/pl/gmp+_fsa/b-documents.php

Kliencipełna lista na stronie o naszym doświadczeniu

BRC GLOBAL STANDARDFor Food Safety

IFSInternational Food Standard

HACCP

ISO 9001