1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logowanie

Każdy z klientów otrzymuje indywidualną nazwę i hasło, które pozwalają zalogować się na naszej stronie. Dzięki temu możliwy jest dostęp do Strefy klienta.

Systemy jakości

System BRC

System GMP+ Standard B.1

System GMP+ Standard B.2

System GMP+ Standard B.3

System GMP+ Standard B.4

System HACCP

System IFS

System ISO 22000

System ISO 9001

 

- wymagania

- wdrażanie

- szkolenia

Strefa klientaby być na bieżąco

Każdy z naszych klientów otrzymuje stały dostęp do Strefy klienta.

To ciągle aktualizowany zbiór dokumentów.

Szkoleniabo warto poznawać

W ramach naszych usług oferujemy szkolenia dotyczące systemów jakości.

Mogą one odbywać się w siedzibie klienta bądź w formie e-learningu.

Outsourcingna prawdę warto

Zdecyduj się na zlecenie nam usługi nadzorowania systemu.

W ramach umowy zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy.

Nowa procedura odnośnie monitoringu aflatoksyny B1

Od 1.09.2016 weszła w życie nowa procedura odnośnie monitoringu aflatoksyny B1, zgodnie z którą firmy dostarczające kukurydzę i pochodne z kukurydzy muszą badać tę mykotoksynę.

 

Procedura dotyczy surowców, które będą dostarczane w łańcuchu gmp+, dla zbiorów z 2016 r., obowiązuje firmy certyfikowane GMP+, które wprowadzają do obrotu kukurydzę i produkty pochodne z kukurydzy – czyli np DDGS.

 

Kraje uprawy kukurydzy zostały podzielone na 3 kategorie ryzyka : wysokie, średnie (Polska) i niskie, uwzględniając to dostawcy w łańcuchu muszą prowadzić monitoring.

GMP+ - zbiorowe plany badań

Oceniając zbiorową kontrolę:

  1. Uczestnik musi udowodnić udział w zbiorowym planie monitorowania.
  2. Uczestnik ma najnowszą wersję planu monitorowania.
  3. Zakres planu monitorowania musi być ustalony
  4. Zbiorowy plan monitorowania musi być reprezentatywny dla materiałów paszowych
  5. Wszystkie firmy uczestniczące otrzymają wszystkie odpowiednie próbki i wyniki badań.

Jeśli masz jakieś pytanie dotyczące dalszego ten temat, skontaktuj się ze mną

Obowiązują nowe standardy w GMP+!

Standardy GMP+ podlegają zmianom niemal co roku. Ostatnie korekty dotyczą błędów (w tłumaczeniu), wyjaśnieniu aktualnych wymagań lub dostosowania wymagań do nowych przepisów.  W każdym standardzie na początku dokumentu podane są zmienione wymagania.

Proszę przejrzeć swoją dokumentację pod kątem zgodności z aktualnymi standardami.

Kliencipełna lista na stronie o naszym doświadczeniu

BRC GLOBAL STANDARDFor Food Safety

IFSInternational Food Standard

HACCP

ISO 9001