1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Logowanie

Każdy z klientów otrzymuje indywidualną nazwę i hasło, które pozwalają zalogować się na naszej stronie. Dzięki temu możliwy jest dostęp do Strefy klienta.

Systemy jakości

System BRC

System GMP+ Standard B.1

System GMP+ Standard B.2

System GMP+ Standard B.3

System GMP+ Standard B.4

System HACCP

System IFS

System ISO 22000

System ISO 9001

 

- wymagania

- wdrażanie

- szkolenia

Strefa klientaby być na bieżąco

Każdy z naszych klientów otrzymuje stały dostęp do Strefy klienta.

To ciągle aktualizowany zbiór dokumentów.

Szkoleniabo warto poznawać

W ramach naszych usług oferujemy szkolenia dotyczące systemów jakości.

Mogą one odbywać się w siedzibie klienta bądź w formie e-learningu.

Outsourcingna prawdę warto

Zdecyduj się na zlecenie nam usługi nadzorowania systemu.

W ramach umowy zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy.

Outsourcing

 

Chcesz wspomóc swoich pracowników? Zdecyduj się na zlecenie nam usługi nadzorowania systemu.
 

Wtedy to my będziemy odpowiedzialni za:

 • utrzymanie zgodności systemu zarządzania jakością z normą,
 • przegląd i aktualizację dokumentów, w tym: księgi jakości, procedur, instrukcji, planu HACCP, formularzy do prowadzenia zapisów,
 • koordynację działań związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu w całym przedsiębiorstwie, w tym bieżący nadzór nad prowadzeniem zapisów jakościowych przez pracowników,
 • przegląd, weryfikację i aktualizację dokumentów pod kątem wymagań prawnych (wprowadzanie bieżących zmian wynikających ze zmian przepisów prawnych),
 • przegląd, weryfikację i aktualizację dokumentów pod kątem wymagań klientów sieciowych (w tym pomoc w realizacji zaleceń wynikających z auditów klientów),
 • planowanie i prowadzenie auditów wewnętrznych w celu zbadania zgodności systemu z zaplanowanymi ustaleniami,
 • ustalanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • ustalanie działań korygujących w przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobów, reklamacji, zwrotów i ewentualnych wycofań wyrobu z rynku,
 • planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu systemu zarządzania jakością,
 • przedstawianie sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
 • przeprowadzanie przeglądu systemu - opracowanie raportu z przeglądu systemu,
 • funkcjonowanie systemu wobec auditów klienta i jednostek certyfikujących.

Korzyści z outsourcingu:

 • odciążenie pracowników,
 • zawsze aktualna dokumentacja,
 • bezstronne audyty wewnętrzne,
 • stały dostęp do Strefy klienta.
W ramach stałej umowy zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania okoliczności, danych i informacji, o których dowiedzieliśmy się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje poufne dotyczące umowy, w szczególności: technologii, handlu, projektów, stwierdzanych niezgodności, które mogą stać się dostępne dla Strony drugiej zarówno w formie pisanej, mówionej, nagranej lub każdej innej.
 

Chcesz więcej informacji? Zapytaj tutaj.

Kliencipełna lista na stronie o naszym doświadczeniu

BRC GLOBAL STANDARDFor Food Safety

IFSInternational Food Standard

HACCP

ISO 9001