1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Logowanie

Każdy z klientów otrzymuje indywidualną nazwę i hasło, które pozwalają zalogować się na naszej stronie. Dzięki temu możliwy jest dostęp do Strefy klienta.

Systemy jakości

System BRC

System GMP+ Standard B.1

System GMP+ Standard B.2

System GMP+ Standard B.3

System GMP+ Standard B.4

System HACCP

System IFS

System ISO 22000

System ISO 9001

 

- wymagania

- wdrażanie

- szkolenia

Strefa klientaby być na bieżąco

Każdy z naszych klientów otrzymuje stały dostęp do Strefy klienta.

To ciągle aktualizowany zbiór dokumentów.

Szkoleniabo warto poznawać

W ramach naszych usług oferujemy szkolenia dotyczące systemów jakości.

Mogą one odbywać się w siedzibie klienta bądź w formie e-learningu.

Outsourcingna prawdę warto

Zdecyduj się na zlecenie nam usługi nadzorowania systemu.

W ramach umowy zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy.

System HACCP (w oparciu o Codex Alimentarius) - wymagania

6. IDENTYFIKACJA I ANALIZA ZAGROŻEŃ - ZASADA 1

 

pdf Zobacz załącznik: Schemat "Rodzaje zagrożeń"

Zagrożenia biologiczne:

 • Środowiskowe:
  • gryzonie
  • owady
  • ptaki
  • pasożyty (pierwotniaki, tasiemce, nicienie)
 • Mikrobiologiczne:
  • Bakterie chorobotwórcze
  • Pleśnie
  • Wirusy
  • Toksyny wydzielane przez drobnoustroje

pdf Zobacz załącznik: Tabela "Zagrożenia chemiczne i fizyczne"

Analiza zagrożeń

Po identyfikacji wszystkich możliwych zagrożeń zdrowotnych należy przeprowadzić tzw. analizę zagrożeń. Zespół musi przeanalizować wszystkie zagrożenia i dla tych, które stwarzają istotne ryzyko dla bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów gotowych, ustalić środki kontrolne.

Etapy wykonania analizy zagrożeń:

 • Sporządzenie listy wszystkich potencjalnych zagrożeń
 • Opisanie, charakterystyka zagrożeń
 • Wskazanie źródła zagrożeń
 • Oszacowanie ryzyka wystąpienia zagrożenia
 • Określenie środków kontrolnych dla zagrożeń
 • Opracowanie działań zapobiegawczych i korygujących dla zagrożeń

pdf Zobacz załącznik: "Przykład analizy zagrożeń podczas magazynowania surowców"

Kliencipełna lista na stronie o naszym doświadczeniu

BRC GLOBAL STANDARDFor Food Safety

IFSInternational Food Standard

HACCP

ISO 9001