Nowa procedura odnośnie monitoringu aflatoksyny B1

  • Drukuj

Od 1.09.2016 weszła w życie nowa procedura odnośnie monitoringu aflatoksyny B1, zgodnie z którą firmy dostarczające kukurydzę i pochodne z kukurydzy muszą badać tę mykotoksynę.

 

Procedura dotyczy surowców, które będą dostarczane w łańcuchu gmp+, dla zbiorów z 2016 r., obowiązuje firmy certyfikowane GMP+, które wprowadzają do obrotu kukurydzę i produkty pochodne z kukurydzy – czyli np DDGS.

 

Kraje uprawy kukurydzy zostały podzielone na 3 kategorie ryzyka : wysokie, średnie (Polska) i niskie, uwzględniając to dostawcy w łańcuchu muszą prowadzić monitoring.