GMP+ - zbiorowe plany badań

  • Drukuj

Oceniając zbiorową kontrolę:

  1. Uczestnik musi udowodnić udział w zbiorowym planie monitorowania.
  2. Uczestnik ma najnowszą wersję planu monitorowania.
  3. Zakres planu monitorowania musi być ustalony
  4. Zbiorowy plan monitorowania musi być reprezentatywny dla materiałów paszowych
  5. Wszystkie firmy uczestniczące otrzymają wszystkie odpowiednie próbki i wyniki badań.

Jeśli masz jakieś pytanie dotyczące dalszego ten temat, skontaktuj się ze mną