Obowiązują nowe standardy w GMP+!

  • Drukuj

Standardy GMP+ podlegają zmianom niemal co roku. Ostatnie korekty dotyczą błędów (w tłumaczeniu), wyjaśnieniu aktualnych wymagań lub dostosowania wymagań do nowych przepisów.  W każdym standardzie na początku dokumentu podane są zmienione wymagania.

Proszę przejrzeć swoją dokumentację pod kątem zgodności z aktualnymi standardami.